NR1. ONLINE BIZTOSITÁS
HASZNOS TANÁCSOK

Mi a biztosítási alkusz?

A biztosítási alkusz közvetítő szerepet tölt be az ügyfél és a biztosítótársaság között. Kapcsolatban áll a biztosítókkal, és közvetíti azok termékeit. Segíti az ügyfelet abban, hogy biztosításának megkötését minél hatékonyabban, gyorsabban és kényelmesebben tudja intézni az otthonában. Nálunk lehetőség van interneten kívül arra is, hogy az ön otthonában segítünk kiválasztani az ön számára a legkedvezőbb biztosítást autójára.

Hogyan köthetek KGFB-t?

A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás egyik legegyszerűbb módja, ha honlapunkon keresztül köti meg. Kényelmesen, néhány adat megadásával elvégezheti a díjkalkulációt, majd ezt követően a felsorolt ajánlatok közül kiválaszthatja azt, ami önnek a legolcsóbb, legkedvezőbb és meg is kötheti azt. Nálunk lehetősége van úgy kötni biztosítást, hogy az ön otthonában segítünk kiválasztani az ön számára a legkedvezőbb biztosítást autójára.

Mi a teendőm gépjármű vásárlásakor?

A biztosítási szerződést a gépjármű hivatalos átíratása előtt meg kell kötni, csak meglévő kötelező biztosítással történhet meg az átíratás, aminek minden esetben az új vevő nevére vagy annak üzembentartójára kell, hogy szóljon. Az eladó biztosítása az adás-vételi szerződés aláírásával egy időben megszűnik, így az új tulajt baleset esetén nem fedezi, ezért fontos, hogy minél hamarabb kössünk új biztosítást a nevünkre a frissen vásárolt autónkra. A biztosítás megkötését követően az eredetiségvizsgálat maradt hátra, amit bármely ezen kijelölt szervizben elvégeznek. (Nálunk is van lehetőség budapesti ügyfelek részére telephelyünkön.) Amikor a biztosítás megkötése illetve eredetiségvizsgálat is megtörtént már csak egy dolog van hátra ahhoz, hogy ténylegesen a birtokunkba kerüljön autója ez pedig az átírás ügyintézés az okmányirodán. Valószínűleg ez a legnagyobb kihívás, amit ember elé állítottak ezen ügyintézés során. Mindig hosszú sorok illetve állandóan változó szabályok sokasága az, ami megkeseríti az autónk átíratását. Ezen probléma megoldására ajánljuk szolgáltatásunkat az átírás ügyintézést az okmányirodán. A részletekért kattintson ide.

Mi a teendőm a gépjármű eladásakor?

Gépjármű eladásakor be kell mutatni a biztosítónak a tulajdonjogot átruházó (adás-vételi) szerződést. A szerződés a tulajdonjog átruházásának napján (24. órakor) megszűnik. A szerződésnek eddig az időpontig díjjal rendezettnek kell lennie. Gépjármű eladásakor az adás-vételi szerződés leadására az okmányirodán 5 nap áll rendelkezésre.

Mi a teendőm, ha a gépjárművemet ki akarom vonatni a forgalomból?

Ebben az esetben nincs más teendő, mint az okmányirodában jelezni e kérelmünket. Két lehetőség van az egyik amikor ideiglenesen félévre, a másik amikor határozatra végérvényesen vonjuk ki a gépjárművet forgalomból. A gépjármű forgalomból történő kivonásához el kell juttatni a biztosítóhoz a forgalmi engedély másolatát vagy határozatot, amelyben az okmányiroda által be van jegyezve az ideiglenes kivonás.

Mi a teendőm, ha újra forgalomba akarom helyezni a gépjárművet?

A gépjármű ideiglenesen legfeljebb 6 hónapig vonatható ki a forgalomból illetve hosszabbítható további 6 hónappal. Újra forgalomba helyezésnél elsőként egy kötelező biztosítást kell kötni a gépjárműre, majd az okmányirodában bejegyzik a forgalomba történő visszahelyezést és ezt a forgalmi engedélyt el kell jutatni másolatba az alkuszhoz vagy a biztosítóhoz.

Hogyan tudok biztosítót váltani?

A határozatlan tartamú szerződések esetében a biztosítási időszak egy év. A biztosítási évfordulót a biztosítási okiraton fel kell tüntetni. Azoknál a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseknél, amelyek 2010. január 1-je utáni kockázatviselési kezdettél lépnek életbe, a biztosító váltás pontosan egy év múlva történhet meg (tehát ha a kockázatviselés kezdete 2010.május 21. akkor a biztosítási évforduló 2011. május 21.) A biztosító a biztosítási időszak utolsó napját megelőző ötvenedik napig elküldött írásos értesítőben tájékoztatja a szerződő felet a biztosítási évfordulóról és a következő biztosítási időszakra várható díjról. Amennyiben a kockázatviselés kezdete 2010. januárt 1-jei vagy korábbi, a váltást minden év október 30-a és december 31-e között lehet intézni. Mindkét esetben egy hónap áll rendelkezésre a biztosítás felmondására, hiszen évforduló előtt legalább 30 nappal kell írásban eljuttatni a felmondást a biztosítóhoz. A biztosítók kötelesek minden év október 30-ig, két országos napilapban megjelentetni a következő évre vonatkozó díjakat.

Mivel tudom igazolni a biztosításomat?

A kötelező biztosítás igazolására szolgál a befizetett csekkszelvény, és a biztosító által küldött igazoló szelvény. Honlapunkon megkötött évközi szerződés esetében, halasztott díjfizetéssel köttetnek a biztosítási szerződések, amikor megkötötte szerződését küldünk önnek egy alkuszi megbízási szerződést, amelyet aláírva vissza kell jutatni hozzánk email-be, levélben vagy faxon. Amikor ez megtörtént mi küldjük az ön email címére az ajánlatot nyomtatható formában, ezt kinyomtatva ön tudja igazolni biztosítását a rendőrnek illetve ez elegendő az okmányirodában az átíráshoz. Amennyiben a szerződés megkötése után kiérkezett a csekk fizesse be. A csekk elegendő a forgalomba való részvételhez az ajánlatra ilyenkor már nincs szükség.

Mi a teendőm káresemény bekövetkezésekor, ha nem én vagyok a károkozó?

Káresemény bekövetkezésekor a biztosítók által kiadott baleseti bejelentőt (kék-sárga) mindkét félnek ki kell töltenie, és el kell juttatni a károkozó fél biztosítójához. A károsult a káreseményt - annak bekövetkezésétől számított - 30 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak. A biztosítók a bejelentési kötelezettség időtartamától eltérhetnek. A biztosított köteles a káresemény részletes leírását (a káresemény lényeges körülményeivel) 5 napon belül a biztosítónál írásban bejelenteni, valamint azt is, hogy a biztosított ellen indult-e peres eljárás. Baleseti bejelentőlap letölthető itt.

Mi a nemzetközi zöldkártya?

A zöldkártya egy nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási bizonylat, melyet a biztosítók állítanak ki a biztosított számára, hogy a meglátogatott országban igazolni tudják a kötelező gépjármű-biztosítás meglétét. Ez a dokumentum nem azonos a gépjármű környezetvédelmi zöldkártyájával!

Mi a teendőm, ha ellopták a gépjárművemet?

A gépjármű ellopása esetén bejelentést kell tenni, ezután a rendőrségnyomozást kezd. A kötelező gépjármű felelősség-biztosítást csak a nyomozás felfüggesztése után lehet megszüntetni, a felfüggesztésről szóló határozat bemutatásával.

Hogyan emelkedhet a bónuszom?

A bónusz abban az esetben emelkedik, ha az adott megfigyelési időszakban (előző naptári évben) a KGFB szerződés legalább 9 hónapig hatályos és a teljes időszakban kármentes.

Hogyan ruházhatom át a bónuszomat?

A bónusz csak ugyanarra a személyre, ugyanabban a gépjármű kategóriában ruházható át a szerződés megszűnésétől számított két évig.

Kattinstson az alábbi képre és kösse meg maga saját biztosítását autójára MOST!


Új szolgáltatásunk: Vállaljuk, hogy az Ön otthonában Budapesten újonnan vett járművére segitünk megkötni vagy átkötni biztosítását.Szakszerű, képzett kollegánk megköti személyesen az önnek leginkább megfelelő biztosító társaság ajánlatát otthonában kényelmesen.
Részletek....
©2010 Rabóczki Sándor. All Rights Reserved